Agressieprotocol , van HAP Filius, HAP Oosterpoort en De Stadshuisarts, nov 2022

Protocol over agressie

Het komt soms voor dat wij in onze huisartsenpraktijk worden geconfronteerd met vormen van agressie. Het kan hierbij gaan om schreeuwen, schelden, beledigen tot zelfs vernielingen of fysiek geweld naar medewerkers. Voor degene die deze agressieve uitlatingen moet incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

Onze boodschap is: in onze praktijk is agressief gedrag onacceptabel

Hierbij informeren wij u over ons agressieprotocol

Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken elke dag met en voor zieke mensen. Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg, dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie.

Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.

Wat is agressief gedrag?

Onder agressief gedrag wordt verstaan: Alle daden van vijandigheid, zowel in verbale als fysieke zin gericht op een andere persoon met de bedoeling deze te bedreigen, te intimideren, te beledigen, te discrimineren of lichamelijk letsel toe te brengen of gericht op het opzettelijk vernielen van andermans goederen of bezittingen.

Preventieve maatregelen

De volgende maatregelen en acties ter voorkoming en vermindering van agressie zijn van toepassing:

● Er is een agressieprotocol opgesteld

● Iedere medewerker is op de hoogte van het agressieprotocol

● Agressie wordt bespreekbaar gemaakt tijdens overlegmomenten zoals werkoverleg.

● Onze medewerkers zijn geïnstrueerd zelf het goede voorbeeld te geven, servicegericht, klantvriendelijk en behulpzaam te zijn, rust achter de balie uit te stralen

● De patiënt moet kunnen rekenen op respect en privacy